Μικρά ογκίδια, αφού εξετασθούν κλινικά από τον οδοντίατρο ή αν κριθεί αναγκαίο από ειδικό Στοματολόγο, μπορούν να αφαιρεθούν με LASER μαλακών ιστών, απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει η χρήση των συσκευών αυτών, και να σταλούν για ιστοπαθολογική διάγνωση.

Αφαίρεση ογκίδιου από την κορυφή της γλώσσας με laser

Αφαίρεση ογκίδιου από το κάτω χείλος με laser

Αφαίρεση ογκίδιου από παρειά με χρήση laser