Μικρά ογκίδια, αφού εξετασθούν κλινικά από τον οδοντίατρο ή αν κριθεί αναγκαίο από ειδικό Στοματολόγο, μπορούν να αφαιρεθούν με   LASER μαλακών ιστών,  απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει η χρήση των συσκευών αυτών, και να σταλούν για ιστοπαθολογική διάγνωση.