Μικρότερες ή μεγαλύτερες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με LASER και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρεία η εφαρμογή τους και στην μικροχειρουργική του στόματος. Τα πλεονεκτήματα που δίνει το LASER  οφείλονται  στην αναισθητική-αναλγητική τους δράση και στην ισχυρή αναπλαστική τους επίδραση στους ιστούς .

Με τη χρήση των συσκευών LASER για μικροεπεμβάσεις στο στόμα επιτυγχάνουμε:

  • Πιο ανώδυνη επέμβαση καθώς πολλές από τις μικρές χειρουργικές επεμβάσεις με Laser μπορούν να γίνουν χωρίς αναισθησία (καθώς ο ασθενής δεν αισθάνεται πόνο) ή μόνο με λίγο αναισθητικό spray.
  • Καλύτερη αιμόσταση.
  • Αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου
  • Λιγότερα μετεπεμβατικά συμπτώματα(σχεδόν πλήρης απουσία μετεγχειρητικού πόνου και οιδήματος σε όλες τις μικροεπεμβάσεις, ενώ και στις μεγαλύτερες το οίδημα και ο πόνος είναι κατά πολύ μικρότερα και μικρότερης διάρκειας σε σχέση με τις συνηθισμένες χειρουργικές μεθόδους)
  • Ταχύτερη επούλωση  και καλύτερη  ανάπλαση ιστών (ποιοτικά και ποσοτικά) .

Οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται, συνήθως, το LASER στην μικροχειρουργική του στόματος :