Σε πολλές περιπτώσεις, τα ούλα γύρω από τα δόντια είναι πιο ογκώδη , η έχουν ακανόνιστο σχήμα, ή καλύπτουν μεγάλο τμήμα του δοντιού,  δημιουργώντας αισθητικό πρόβλημα. Τα αίτια μπορεί να είναι είτε φυσιολογικά (ανατομικά), είτε παθολογικά (π.χ. ένας απότομος ή  επαναλαμβανόμενος τραυματισμός). Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με χειρουργική διαδικασία ή με χρήση συσκευής LASER, απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής :

  • Πιο ανώδυνη επέμβαση .
  • Καλύτερη αιμόσταση.
  • Αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου.
  • Λιγότερα μετεπεμβατικά συμπτώματα.
  • Ταχύτερη επούλωση  και καλύτερη  ανάπλαση ιστών (ποιοτικά και ποσοτικά) .

Ουλοπλαστική με χρήση Laser για εξισορρόπηση του ύψους των ούλων σε γειτονικά δόντια.

περιστατικό Α’

περιστατικό Β’