Όταν υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να τοποθετηθούν σταθερά προσωρινά δόντια επί των εμφυτεύσεων (άμεση φόρτιση – λειτουργία , immediate loading – function), μέχρι να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος οστεοενσωμάτωσης και να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση.