Η απώλεια των δοντιών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων ο πάσχων, αδυνατεί να μασήσει αποτελεσματικά, να μιλήσει καθαρά και εάν η απώλεια είναι στα πρόσθια δόντια υπάρχει και αισθητικό ζήτημα . Ταυτόχρονα ορισμένοι , δεν ανέχονται να χρησιμοποιήσουν τεχνητές οδοντοστοιχίες για την αντικατάσταση των φυσικών δοντιών. Μια τέτοια κατάσταση, επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν χάσει τα δόντια τους, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μειονεκτικά και να αποφεύγουν τις  κοινωνικές συναναστροφές, γεγονός που έχει μεγάλες επιπτώσεις στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θεωρείται η πιο σύγχρονη, δοκιμασμένη και ασφαλέστερη μέθοδος για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Νέες τεχνικές , όπως η άμεση αντικατάσταση των απωλεσθέντων δοντιών με εμφυτεύματα και η άμεση τοποθέτηση δοντιών επί των εμφυτευμάτων ανοίγουν νέους δρόμους στην εμφυτευματολογία. Επίσης, με την εφαρμογή της καθοδηγούμενης, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευσης χωρίς κρημνό (flapless image guided implementation) επιδεικνύεται σεβασμός στην ανατομία των ιστών και επιτυγχάνεται, κατά το μέγιστο δυνατόν, η διατήρηση της ακεραιότητας τους. Έτσι, παρέχεται η ευχέρεια αντιμετώπισης ασθενών που αδυνατούν να ανεχθούν τη χειρουργική τεχνική και καθιστούν την διαδικασία τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων ανεκτή απ’ όλους.