Με την παρέλευση 1,5 – 4 μηνών (εξαρτάται από το περιστατικό) από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ακολουθεί η διαδικασία της προσθετικής αποκατάστασης (τοποθέτηση των δοντιών). Αυτή περιλαμβάνει τα εξής στάδια, τα οποία πραγματοποιούνται σε 2-3 συνεδρίες (επισκέψεις):

  • Αποκάλυψη της “τάπας” (cover screw) των εμφυτευμάτων, όταν έχει καλυφθεί από ουλικό ιστό, που είναι ανώδυνη που μπορεί να γίνει και με χρήση συσκευής  Laser.
  • Έλεγχος της οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων.
  • Τοποθέτηση “τάπας επούλωσης” (healing abutment), όταν χρειάζεται, για την περιφερική αισθητική διαμόρφωση των ούλων.
  • Λήψη αποτυπωμάτων που χρησιμεύουν  για την κατασκευή των abutments (τεχνητά τροχισμένα δόντια ) πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι στεφάνες ή γέφυρες, αλλά   και για την τελική προσθετική αποκατάσταση(στεφάνες  ή γέφυρες από πορσελάνη).
  • Επιλογή , εργαστηριακή επεξεργασία  και έλεγχος των abutments.
  • Λειτουργικός και αισθητικός έλεγχος σε διάφορα στάδια κατασκευής  της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.
  • Τελική τοποθέτηση και συγκόλληση της μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.
  • Όταν υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να τοποθετηθούν σταθερά προσωρινά δόντια επί των εμφυτευμάτων αμέσως μετά την τοποθέτησή τους (άμεση φόρτιση – immediate loading)  μέχρι να παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος οστεοενσωμάτωσης  και να τοποθετηθεί η μόνιμη αποκατάσταση.