Η αποστείρωση του ριζικού σωλήνα αποτελεί, ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας και καθορίζει την επιτυχία ή όχι της διαδικασίας. Με την οπτική ίνα του Laser εισχωρούμε στο ριζικό σωλήνα και επιβοηθείται η εξάλειψη των μικροβίων του ριζικού σωλήνα. Επιπλέον, προκαλείται βιοδιέγερση των ακρορριζικών ιστών που θεωρείται ενισχυτικός παράγοντας για την αίσια πορεία της θεραπείας.

Επιβοηθούμενες με laser ενδοδοντικές θεραπείες

Επιβοηθούμενες με laser ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντι με απόστημα

Επιβοηθούμενη με laser ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με περιοακρορριζική αλλοίωση

Επιβοηθούμενη με laser ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με περιοακρορριζική αλλοίωση – περιστατικό 2

Επιβοηθούμενη με laser επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντι με περιοακρορριζική αλλοίωση

Επιβοηθούμενη με laser επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντι με περιοακρορριζική αλλοίωση