Η ενδοστοματική ακτινογραφία είναι ο πιο κοινός τύπος της οδοντιατρικής ακτινολογίας.  Οι ακτινογραφίες παρέχουν πολλές πληροφορίες και επιτρέπουν στον οδοντίατρο να ελέγξει την κατάσταση  των δοντιών και των ριζών τους, καθώς, και των ιστών που τα περιβάλλουν .

Η χρήση ενδοστοματικής ψηφιακής ακτινογραφίας προσφέρει δύο επιπλέον πλεονεκτήματα:

  1. Μειωμένη απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας
  2. Παροχή περισσότερων πληροφοριών και λεπτομερειών (με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή )