Μηδενική έως ελάχιστη οστική απώλεια σε επανεξετάσεις αντιπροσωπευτικών περιστατικών στα οποία έχει πραγματοποιηθεί καθοδηγούμενη, κατόπιν ψηφιακής τρισδιάστατης ανάλυσης, εμφύτευση (flapless image guided implementation)