Αυτές οι σελίδες απευθύνονται σε οδοντιάτρους και άτομα εξοικειωμένα με ιατρικές πράξεις και απεικονίσεις.

Η σελίδα περιλαμβάνει θέματα για:

1. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων
2. Προσθετική επί των εμφυτευμάτων
3. Φωτο με περιστατικά εμφυτευμάτων
4. Εφαρμογές Laser
6. Συνδυασμένα περιστατικά