Η αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι, ίσως, η εργασία με την μεγαλύτερη ανάγκη καθημερινής και σχολαστικής στοματικής υγιεινής(βούρτσισμα, μεσοδόντια βουρτσάκια, οδοντικό νήμα). Μ’ αυτό τον τρόπο, σε συνδυασμό με τακτικές επανεξετάσεις από τον οδοντίατρο, διασφαλίζεται η μακροβιότητα της αποκατάστασης.
Στις επανεξετάσεις ο οδοντίατρος ελέγχει την προσθετική εργασία καθώς και την υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών, κλινικά και ακτινογραφικά, έτσι ώστε, τυχόν προβλήματα να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.
Σε μερικές περιπτώσεις, επίσης, κρίνεται απαραίτητη η καθημερινή χρήση προστατευτικού νάρθηκα νυκτός, για την προστασία της αποκατάστασης.
Η ελλιπής στοματική υγιεινή, καθώς και η αμέλεια για τακτικές επανεξετάσεις (τουλάχιστον ανά εξάμηνο) από τον οδοντίατρο, δημιουργεί δυσμενείς προοπτικές για την μακροβιότητα της αποκατάστασης.
Εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω τίθεται σε κίνδυνο η αποκατάσταση, η οποία προορίζεται, υπό κατάλληλες συνθήκες, για πολλά χρόνια.