Οι ευεργετικές ιδιότητες του Laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της πολφοτομής.

Επιβοηθούμενη με laser πολφοτομή – περιστατικό 1

Επιβοηθούμενη με laser πολφοτομή – περιστατικό 2